فاکتورهای موثر بر بازده اقتصادی در گاوداری ها

seminar

فاکتورهای موثر بر بازده اقتصادی در گاوداری ها

این سمینار علمی با موضوع فاکتورهای موثر بر بازدهی اقتصادی گاوداری های شیری و آنالیز داده های تولیدی، تولید مثلی و پرورشی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ، روز پنج شنبه ساعت ۱۸، با ارائه دکتر محمد مهدی معصومی پور و با حضور گاوداران شهرستان همدان در محل نمایشگاه های بین المللی استان همدان برگزار گردید.