مهندسی معکوس تجهیزات

مهندسی معکوس به نحو موثری زمان لازم برای تعمیر، اصلاح و بازسازی قالب ها، ابزار و فیکسچرهای فرسوده را کاهش داده و اظهار دارد که ” این روش زمان اصلاح را به نصف کاهش می دهد”.
یکی از مهمترین فعالیت های ما، ارائه خدمات مهندسی معکوس به صنعتگران حوزه دامپروری می باشد.

ما می توانیم در انتقال دانش دستگاه های پیشرفته به شما کمک کنیم.

برنامه ریزی فرآیند

تهیه برنامه تولید
ساخت دستگاه

مستندات فنی

نقشه های اجرایی
نقشه های مونتاژی
تهیه شناسنامه فنی

مکانیزم نرم افزاری

مدلینگ قطعات
مونتاژ نرم افزاری
تحلیل عملکرد مکانیکی
بهبود محصول

تجزیه و تحلیل عملکرد

آنالیز عملکرد دستگاه
دمونتاژ مجموعه
تجزیه و تحلیل عملکرد

چرا مهندسی معکوس

انتقال تکنولوژی

با مهندسی معکوس تکنولوژی دستگاه های کشور های پیشرفته را ازان خود میکنید.

سودآوری بیشتر

به طبع هزینه واردات دستگا ها بیشتر از تولید در کشور میباشد. بنا بر این سود شما در تولید دستگاه با معیار های بومی میباشد.

هزینه کم

هزینه مهندسی معکوس نسبت به واردات مداوم محصول بسیار به صرفه میباشد.

زمان کمتر

زمان یکی از مهمترین رکن های تولید میباشد.

هم اکنون ،برای مهندسی معکوس کردن دستگاه های خود اقدام نمایید